معرفي شركت

                                                                                                                                                     
  
                

شرکت مهندسین مشاور لار بزرگترین شرکت خصوصی در زمینه طراحی و ساخت سد و نیروگاههای برق آبی، شبکه های آبرسانی، تونل های آب، فاضلاب و تاسیسات شهری، آبیاری و زهکشی، مهندسی رودخانه و محیط زیست.: پورتال رسمی شرکت مهندسین مشاور لار :.