پنج‌شنبه, 9 بهمن 1399

عضویت در مجامع و انجمن

 

 

عضویت شرکت مهندسین مشاور لار در مجامع علمی و بین المللی


 

شرکت مهندسین مشاور لار برای دستیابی به آخرین فن آوری و دانش روز همواره همکاری فنی با انجمن های علمی زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار میدهد:


                                               

ضمناً مدیران و کارشناسان شرکت مهندسین مشاور لار عمدتاً عضو یکی از انجمن ها و موسسات زیر می باشند:

                                                                                                  

·         سازمان نظام مهندسی

·         کمیته آبیاری و زهکشی

·         کمیته سدهای بزرگ

·         سازمان نظام مهندسی معدن

·         سازمان نظام مهندسی کشاورزی

·         کمیته استانداردهای وزارت نیرو

·         کمیته زلزله و ستاد بحران

·         و . . .

 

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0