جمعه, 17 مرداد 1399

محمدتقی محبی

سوابق فردي

نام و نام خانوادگي: محمدتقي محبي              متولد 20/8/1332 فسا                                                

تحصيلات: فوق ليسانس

ليسانس زمين شناسي : بهمن 1358 دانشگاه تهران

فوق ليسانس مهندسي صنايع: 1374 دانشگاه صنعتي شريف

سوابق مديريتي و تجربي:

رديف

محل خدمت

تاريخ شروع

وضعيت

1

مشاور مديرعامل و هيئت مديره

1/2/1389

ادامه دارد

2

مديرآبفاي

1/8/1391

 

3

مديرعامل شركت مهندسي آب پخش

1/6/1388

ادامه دارد

4

نايب رئيس هيئت مديره شركت مهندسي آب پخش

1382

ادامه دارد

5

عضو هيئت مديره و مديرعامل گروه سرمايه گذاري فلات ايرانيان

1/8/1385

1/6/1388

6

عضو هيئت مديره شركت سيمان طبس گلشن

1/6/1387

1/10/1388

7

عضو هيئت مديره شركت صنعتي معدني كانسرام

1384

ادامه دارد

8

عضو هيئت مديره مهندسين مشاور قدس نيرو

1/2/1384

ادامه دارد

9

عضو هيئت مديره شركت پيمانكاري معين آبشار از گروه پمپيران

1384

ادامه دارد

10

زئيس هيت مديره سرمايه گذاري بين المللي مهندسين مشاورلار

28/11/1383

ادامه دارد

11

عضو هيئت مديره شركت پيمانكاري تهران نيرو

خرداد 1384

دي ماه 1388

12

سرپرست شركت پيمانكاري تهران نيرو

15/7/1384

1/4/1385

13

مشاور هيئت مديره آب نيرو

1/3/1384

20/10/1384

14

مدير عامل و رئيس هيئت مديره مهندسين مشاور لار

1/3/1372

1/4/1384

15

عضو هيدت مديره شركت پيمانكاري آهاب

1365

1375

16

عضو هيئت مديره شركت آب و برق كيش

1366

1376

17

عضو هيئت مديره شركت توسعه آب و برق خاورميانه

1368

1374

18

مديرعاملو رئيس هيئت مديره آب منطقه اي هرمزگان

1366

خرداد 1372

19

عضو هيئت مديره و معاونت فني و قائم مقام آب منطقه اي هرمزگان

1360

1366

20

عضو شوراي مركزي جها سازندگي هرمزگان

1/3/1359

1361

21

جهاد سازندگي مركز

بهمن 1358

خرداد ماه 1359

22

مشاور مديرعامل و هيئت مديره صانير و مدير آبفاي صانير

21/89

1/8/91

 

سوابق اجرايي در برخي از پروژه هاي بزرگ ملي:

1-      اتمام سد ميناب در سالهاي 60 لغايت 64 به ميزان 45 درصد باقيمانده عمليات اجرايي.

2-      شبكه آّياري و زهكشي ميناب ميزان 14000 هكتار.

3-      خط آبرساني ميناب بندر عباس به قطر 1250 ميليمتر به طول 108 كيلومتر.

4-      پلهاي آّرساني ميناب بندرعباس در رودخانه هاي سي آساي منطقه به تعداد 7 واحد پل و جمعاً به طول 4 كيلومتر با پايه هاي 40 متري با از نوع بارت.

5-      تصفيه خانه ميناب بندرعباس بظرفيت 1000 ليتر در ثانيه.

6-      600  هزار متر مكعب مخزن بتني ذخيره آب از ظرفيت هاي 2000 مترمكعبي تا 30000 مترمكعبي ( ده واحد 30 هزار متر مكعب در بندرعباس)

7-      تهيه و نصب بهره برداري مجموعاً 23 دستگاه آب شيرين كن با ظرفيت هاي متفاوت از نوع هاي اسمز معكوس VC-MSF-MD-RH در نقاط مختلف استان هرمزگان.

8-      خط لوله زيردريايي انتقال آب از بندرعباس به جزيره هرمز به طول 14 كيلومتر.

9-      ترميم تونل لار كلان به طول 24 كيلومتر.

10-  اجراي تونلميدان محمديه به رباط كريم به طول 12 كيلومتر تهران.

11-  تونل افجه به تهران منطقه سوهانك به طول 14 كيلومتر ـ 10 كيلومتر تونل ،‌بقيه خط لوله.

12-  ترميم تونل سد طالقان به زياران بطول 20 كيلومتر.

13-  نيروگاه برق آبي زير زميني لوارك درعمق 270 متري سطح زمين به ظرفي 37×2 مگاوات.

14-  اجراي